Số đui đèn (không bao gồm bóng): 10 

Kích thước: 5m

Quy cách đóng gói: 1 cuộn/ hộp

Tiêu chuẩn chống nước: IP44