Hotline hỗ trợ 0915951090
0

Phích Cắm Công Nghiệp

Phích cắm 3P, 16A, IP44 - MPN-013

Phích cắm 3P, 16A, IP44 - MPN-013

75,100 đ Giảm 33,795 đ

41,305 đ

Phích cắm 3P, 16A, IP67 - MPN-0132

Phích cắm 3P, 16A, IP67 - MPN-0132

244,900 đ Giảm 110,205 đ

134,695 đ

Phích cắm 3P, 32A, IP44 - MPN-023

Phích cắm 3P, 32A, IP44 - MPN-023

132,800 đ Giảm 59,760 đ

73,040 đ

Phích cắm 3P, 32A, IP67 - MPN-0232

Phích cắm 3P, 32A, IP67 - MPN-0232

300,300 đ Giảm 135,135 đ

165,165 đ

Phích cắm 4P, 16A, IP44 - MPN-014

Phích cắm 4P, 16A, IP44 - MPN-014

104,000 đ Giảm 46,800 đ

57,200 đ

Phích cắm 4P, 32A, IP44 - MPN-024

Phích cắm 4P, 32A, IP44 - MPN-024

137,400 đ Giảm 61,830 đ

75,570 đ

Phích cắm 5P, 16A, IP44 - MPN-015

Phích cắm 5P, 16A, IP44 - MPN-015

116,700 đ Giảm 52,515 đ

64,185 đ

Phích cắm 5P, 32A, IP44 - MPN-025

Phích cắm 5P, 32A, IP44 - MPN-025

172,100 đ Giảm 77,445 đ

94,655 đ

Phích cắm 5P, 63A, IP67 - MPN-0352

Phích cắm 5P, 63A, IP67 - MPN-0352

669,900 đ Giảm 301,455 đ

368,445 đ

Phích cắm 4P, 125A, IP67 - MPN-044K

Phích cắm 4P, 125A, IP67 - MPN-044K

1,790,300 đ Giảm 805,635 đ

984,665 đ

Phích cắm 5P, 125A, IP67 - MPN-045K

Phích cắm 5P, 125A, IP67 - MPN-045K

2,021,300 đ Giảm 909,585 đ

1,111,715 đ

Phích cắm 3P, 32A, IP44 - MPN-623

Phích cắm 3P, 32A, IP44 - MPN-623

169,800 đ Giảm 76,410 đ

93,390 đ

Ổ cắm loại cố định 3P, 16A, IP44 - MPN-313

Ổ cắm loại cố định 3P, 16A, IP44 - MPN-313

134,200 đ Giảm 60,390 đ

73,810 đ

Ổ cắm loại cố định 3P,16A, IP67 - MPN-3132

Ổ cắm loại cố định 3P,16A, IP67 - MPN-3132

300,300 đ Giảm 135,135 đ

165,165 đ

Ổ cắm loại cố định 3P, 32A, IP44 - MPN-323

Ổ cắm loại cố định 3P, 32A, IP44 - MPN-323

182,000 đ Giảm 81,900 đ

100,100 đ

Ổ cắm loại cố định 3P, 32A, IP67 - MPN-3232

Ổ cắm loại cố định 3P, 32A, IP67 - MPN-3232

378,800 đ Giảm 170,460 đ

208,340 đ

Ổ cắm loại cố định 4P, 16A, IP44 - MPN-314

Ổ cắm loại cố định 4P, 16A, IP44 - MPN-314

145,500 đ Giảm 65,475 đ

80,025 đ

Ổ cắm loại cố định 4P, 32A, IP44 - MPN-324

Ổ cắm loại cố định 4P, 32A, IP44 - MPN-324

187,100 đ Giảm 84,195 đ

102,905 đ

Ổ cắm loại cố định 5P, 16A, IP44 - MPN-315

Ổ cắm loại cố định 5P, 16A, IP44 - MPN-315

164,000 đ Giảm 73,800 đ

90,200 đ

Ổ cắm loại cố định 5P, 32A, IP44 - MPN-325

Ổ cắm loại cố định 5P, 32A, IP44 - MPN-325

215,500 đ Giảm 96,975 đ

118,525 đ

Ổ cắm loại cố định 5P, 32A, IP67 - MPN-3252

Ổ cắm loại cố định 5P, 32A, IP67 - MPN-3252

415,800 đ Giảm 187,110 đ

228,690 đ

Ổ cắm loại cố định 4P, 63A, IP67 - MPN-3342

Ổ cắm loại cố định 4P, 63A, IP67 - MPN-3342

691,800 đ Giảm 311,310 đ

380,490 đ

Ổ cắm loại cố định 5P, 63A, IP67 - MPN-3352

Ổ cắm loại cố định 5P, 63A, IP67 - MPN-3352

779,600 đ Giảm 350,820 đ

428,780 đ

Ổ cắm loại cố định 5P, 125A, IP67 - MPN-3452

Ổ cắm loại cố định 5P, 125A, IP67 - MPN-3452

1,963,500 đ Giảm 883,575 đ

1,079,925 đ

Ổ cắm loại cố định 4P, 125A, IP67 - MPN-3442

Ổ cắm loại cố định 4P, 125A, IP67 - MPN-3442

1,851,900 đ Giảm 881,865 đ

970,035 đ

Ổ cắm cố định nghiêng 3P, 16A, IP44 - MPN-413

Ổ cắm cố định nghiêng 3P, 16A, IP44 - MPN-413

145,500 đ Giảm 65,475 đ

80,025 đ

Ổ cắm âm nghiêng 3P 16A IP67 - MPN-4132

Ổ cắm âm nghiêng 3P 16A IP67 - MPN-4132

229,800 đ Giảm 103,410 đ

126,390 đ

Ổ cắm âm nghiêng 3P 32A IP44 - MPN-423

Ổ cắm âm nghiêng 3P 32A IP44 - MPN-423

226,400 đ Giảm 101,880 đ

124,520 đ

Ổ cắm âm nghiêng 3P 32A IP67 - MPN-4232

Ổ cắm âm nghiêng 3P 32A IP67 - MPN-4232

404,300 đ Giảm 181,935 đ

222,365 đ

Ổ cắm âm nghiêng 4P 16A IP44 - MPN-414

Ổ cắm âm nghiêng 4P 16A IP44 - MPN-414

170,900 đ Giảm 76,905 đ

93,995 đ

Ổ cắm âm nghiêng 4P 32A IP44 - MPN-424

Ổ cắm âm nghiêng 4P 32A IP44 - MPN-424

249,500 đ Giảm 112,275 đ

137,225 đ

Ổ cắm âm nghiêng 5P 16A IP44 - MPN-415

Ổ cắm âm nghiêng 5P 16A IP44 - MPN-415

190,600 đ Giảm 85,770 đ

104,830 đ

Ổ cắm âm nghiêng 5P 32A IP44 - MPN-425

Ổ cắm âm nghiêng 5P 32A IP44 - MPN-425

272,600 đ Giảm 122,670 đ

149,930 đ

Ổ cắm âm nghiêng 4P 63A IP67 - MPN-4342

Ổ cắm âm nghiêng 4P 63A IP67 - MPN-4342

693,000 đ Giảm 311,850 đ

381,150 đ

Ổ cắm âm nghiêng 5P 63A IP67 - MPN-4352

Ổ cắm âm nghiêng 5P 63A IP67 - MPN-4352

739,200 đ Giảm 332,640 đ

406,560 đ

Ổ cắm âm nghiêng 5P 32A IP67 - MPN-4252

Ổ cắm âm nghiêng 5P 32A IP67 - MPN-4252

467,800 đ Giảm 210,510 đ

257,290 đ