Phích cắm loại di động có kẹp giữ dây MPN-014

Vị trí cực nối đất: 6h

Dòng điện định mức: 16A

Số cực: 4

Tiết diện định mức dây cáp: 1-2.5 mm²

16A-380V-415V-3P+E-IP44

a-124 mm;   b-88 mm;   c-53 mm;   d-6-15 mm;   sw-38 mm

Current(A): 16A, 32A

Voltage(V): 380-415V-3P+E

Protection degree: IP44