Phích cắm loại di động có kẹp giữ dây MPN-015

Vị trí cực nối đất: 6h

Dòng điện định mức: 16A

Số cực: 5

Tiết diện định mức dây cáp: 1-2.5 mm²

16A-380V-415V-3P+N+E-IP44 

a-131 mm;   b-95 mm;   c-61 mm;   d-8-16 mm;   sw-42 mm

Current(A): 16A, 32A

Voltage(V): 220-380V/240-415V-3P+N+E

Protection degree: IP44