Số đui đèn (không bao gồm bóng): 15 

Kích thước: 10m

Quy cách đóng gói: 1 cuộn/ hộp

Tiêu chuẩn chống nước: IP44