Đồng hồ 3 pha Rudolf Myra 300 - P

Các thông số chính Đồng Hồ Đếm Xung Rudolf R-Myra300-P

  • Class 1 : IEC 1036
  • CTRatio : ***/5A
  • System : 3P/4W
  • Aux : 230VAC 
  • Input : (Max) 500 VAC
  • Freq : 50/60 Hz

Sử dụng đo đếm kWh tín hiệu xung gửi về hệ điều khiển trung tâm trong hệ HVAC, VRV III Daikin.

Đồng hồ Rudolf Myra 300-P đếm được xung phù hợp cho hệ thống dàn lạnh của các hãng Daikin, Mitsu, Toshiba, LG

Ứng dụng đế gửi tín hiêu xung cài đặt về hệ thống trung tâm. Xung tín hiệu được cài đặt và thay đổi được thông thường là 1kwh/xung hoặc 10kwh/xung.