Biến Dòng CT Kẹp Fort 5000/5A

Các thông số chính Split core CT MSQ-812FT-5000/5A

  • kích thước:188 x 146 x 59 mm
  • Đường kính đi dây: 80mm
  • Kích thước Busbar: 80 x 160 mm
  • Dòng điện sơ cấp: 5000A
  • Dòng điện thứ cấp: 5A
  • Cấp chính xác: 1

Biến Dòng Đo Lường Dạng Hở 5000/5A

Kích thước biến dòng kẹp 5000/5A

Các Sản Phẩm Cùng Loại
Mã hàng Chi tiết sản phẩm
Biến dòng hở FORT 400/5A Biến dòng CT Kẹp 400/5A, Class 1, 5VA
Biến dòng hở FORT 500/5A Biến dòng CT Kẹp 500/5A, Class 1, 5VA
Biến dòng hở FORT 600/5A Biến dòng CT Kẹp 600/5A, Class 1, 5VA
Biến dòng hở FORT 800/5A Biến dòng CT Kẹp 800/5A, Class 1, 7.5VA
Biến dòng hở FORT 1000/5A Biến dòng CT Kẹp 1000/5A, Class 1, 10VA
Biến dòng hở FORT 1200/5A Biến dòng CT Kẹp 1200/5A, Class 1, 10VA
Biến dòng hở FORT 1500/5A Biến dòng CT Kẹp 1500/5A, Class 1, 10VA
Biến dòng hở FORT 1600/5A Biến dòng CT Kẹp 1600/5A, Class 1, 10VA
Biến dòng hở FORT 2000/5A Biến dòng CT Kẹp 2000/5A, Class 1, 200VA
Biến dòng hở FORT 2500/5A Biến dòng CT Kẹp 2500/5A, Class 1, 20VA
Biến dòng hở FORT 3000/5A Biến dòng CT Kẹp 3000/5A, Class 1, 20VA
Biến dòng hở FORT 4000/5A Biến dòng CT Kẹp 4000/5A, Class 1, 25VA
Biến dòng hở FORT 5000/5A Biến dòng CT Kẹp 5000/5A, Class 1, 25VA
Biến dòng hở FORT 6000/5A Biến dòng CT Kẹp 6000/5A, Class 1, 25VA